BEOVOZ         

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                               -U sistemu BG Voza koristi se 9 elektromotornih garnitura serije 412/416. Svih 9 garnitura je remontovano sredstvima grada

                                                                                 Beograda u 2010 godini.

EMV 412/416

412 416 416 412 Godina pustanja

u saobracaj

Detaljnije o garnituri Foto galerija
015 016 015 040 82/84 015/040 015/040
017 017 018 018 82 017/108 017/018
035 078 077 077 84/88 035/077 035/077
067 067 040 068 87 067/068 067/068
073 073 074 074 87 073/074 073/074
079 081 082 082 88 079/082 079/082
083 083 084 084 88 083/084 083/084
086 087 088 088 88/89 086/088 086/088
091 091 096 096 89 091/096 091/096