Depo Zemun  Beograd

                  

                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Redovno odrzavanje elektromotornih vozova serije 412/416 se vrsi  u depoima zemun(ZS),

                                                   depo Podgorica(ZCG), i depo Lisice (Skopje).U ovim depoima se vrse sve vrste pregleda i popravki

                                        osim glavnihPOCETNA i srednjih opravki koje se vrse u remontnim kucama Sinvoz i Zelvoz. Da bi se obezbedio

                                        potreban nivo bezbednosti u eksploataciji ovih vozova vrse se kontrolni pregledi i redovne opravke

                                        koje seobavljaju u ciklusima koji su odredjeni Pravilnikom o drzavanju zeleznickih vozila 241.

                                

                                       Ciklus kontrolnih pregleda:

                                       Postoje četiri obima radova kontrolnih pregleda:

                                       P1 - mesečni

                                       P3 - tromesečni

                                       P6 - sestomesečni

                                       P12 - dvanaestomesečni

                              

                                       Kontrolni pregledi obavljaju se po sledećem cuklusu:

                                       P1 - P1 - P3 -P1 - P1 - P6 - P1 - P1 - P3 - P1 - P1 - P12                                              Depo Lisice Skopje

                                      Dozvoljeno odstupanje za izvrsenje kontrolnog pregleda moze biti maksimalno 20%.

                                      Predviđeno vreme imobilizacije lokomotiva za izvrsenje kontrolnih pregleda iznosi: Depo Podgorica

                                       -         za P1     8 sati,

                                       -         za P3     12 sati,

                                       -         za P6     30 sati,

                                       -         za P12    36 sati.

                            

                                       Rokovi redovnih opravki:

                                       Postoje dva obima radova redovnih opravki 

                                 SO  - srednja opravka koja se obavlja posle pretrčanog puta od 600000 km +/- 15%,

                                       GO  - glavna opravka koja se obavlja posle pretrčanog puta od 1200000 km +/-15%

                                        Na modifikovanim garniturama  primjenjuje se sledeci kriterijum:

                                       SO-     700.000 km +/-15%,

                                       GO- 1.400.000 km +/-15%.