RASHODOVANE GARNITURE

 

                                                     Tokom eksploatacije jedan broj garnitura ili delova garnitura je tesko ostecen u udesima ili pozarima.

                                                     Vecina tih garnitura je kasirano dok se jedan broj jos nalazi kod remontera , ali su otpisani i nenalaze

                                                     se  u  voznom parku ZS.

 

 

412 416 416 412 Uzrok Stanje
007       Nalet na kamion Sinvoz kasacija
  009     Pozar Sinvoz kasacija
    014   Prodata ZCG Vozi na garnituri 045-046
      016 Udes 91 Bezanijski tunel Sinvoz kasacija
  031     Pozar Zelvoz ceka odluku
    032   Izgorela u januaru 2006 u stanici Zemun Sinvoz ceka kasaciju
  035 036   Pozar 1998 Zelvoz ceka odluku
      036 Udes u stanici Osipaonica 2005 Sinvoz ceka kasaciju
    039   Pozar Sinvoz kasacija
    068   Pozar Sinvoz kasacija
      062 Pozar 1998 Sinvoz kkasacija
      078 Pozar 2000 Zelvoz kasacija
  080     Pozar 2000 Zelvoz kasacija
081       Pozar 2002 u stanici Pancevo Glavna Zelvoz kasacija
087       Nalet Beovoza na teretnjak u stanici Ovca Sinvoz- kasacija
      098 Udes Mali Pozarevac 2002 Zelvoz  kasacija
101       Pozar 2004 Sinvoz ceka kasaciju